„skraw-met” malarnia KTL

Zapraszamy na stronę www.malarniaktl.pl

MALARNIA  KATAFORETYCZNA   ( KTL )

   Kataforeza jest jedną z najnowocześniejszych i najlepszych metod do nakładania farby na przedmiotach metalowych i stalowych, stalowych powlekanych, elementach odlewanych, odkuwanych, spawanych, zgrzewanych, aluminiowych, żeliwnych i innych stopach przewodzących prąd. Stosowana jest do zabezpieczenia przedmiotów wymagających powłok o wysokiej odporności antykorozyjnej. Powłoki te charakteryzują się również wysokimi walorami estetycznymi.

   Proces malowania kataforetycznego zaliczyć można do grupy czystych technologii,przyjaznych środowisku, ponieważ emituje najmniejsze ze wszystkich sposobów malowania ilości zanieczy-szczeń. Kataforeza może być także doskonałym podkładem dla innych powłok jak np. malowanie proszkowe czy natryskowe.    

Malarnia kataforetyczna w Z M „SKRAW-MET” przystosowana jest do malowania wyrobów metalowych o maksymalnych wymiarach  2700mm x 1450mm x 400mm. Maksymalny ciężar detalu – 150 kg.


Przedmioty przeznaczone do malowania w linii kataforetycznej są uprzednio dokładnie śrutowane w celu usunięcia korozji lub szlaki spawalniczej.


Linia  pracuje  w  systemie automatycznym i realizowane są n/w operacje technologiczne:

W zakresie przygotowania powierzchni
- kąpiel odtłuszczająca alkaliczna – gorąca,    
- płukanie w wodzie sieciowej pierwsze,        
- płukanie w wodzie demineralizowanej drugie    
  z natryskiem świeżej wody demineralizowanej
- kąpiel nanoceramiczna  (cyrkonowa),        
- płukanie w wodzie demineralizowanej pierwsze
- płukanie w wodzie demineralizowanej drugie z  
  natryskiem świeżej wody demineralizowanej na  
  wynurzaną z wanny zawieszkę

W zakresie malowania       
- kąpiel w farbie kataforetycznej czarnej,
- płukanie w ultrafiltracie „czystym" z     
  natryskiem świeżego ultrafiltru na wynurzoną z wanny zawieszkę.

  

Po pomalowaniu powłoka farby jest suszona  
w temperaturze 180 st. C przez 30 min.
W procesie przygotowania powierzchni zastoso-
wano środki odtłuszczające i 
nanoceramikę
Firmy „HENKEL", co gwarantuje wysoką jakość.       W malowaniu kataforetycznym zastosowano farby firmy „BASF" .


Malowanie kataforetyczne przy w/w przygotowaniu 
powierzchni zapewnia :                  

- możliwie najlepszą przyczepność do podłoża    
  jak i do następnej powłoki,
- największą penetrację farby we włoskowate     
  szczeliny, w najbardziej niedostępnych     
  miejscach, nawet pomiędzy zgrzane punktowo     
  blachy,
- równomierną i regulowaną grub. powłoki farby. 
         

Standardowa grubość powłoki to ~25 mikrometrów, 
a przy odpowiednim dostosowaniu parametrów 
malowania można uzyskać powłokę ok. 40-50 μm.
Wyżej wymieniony proces technologiczny 
optymalnie  zapewni odporność korozyjną powłoki 
(nanoceramika  i kataforeza) od 500 do 720 
godz. standardowego testu w komorze solnej, co 
w połączeniu z nałożoną następną odpowiednio 
dostosowaną powłoką farby, może zapewnić 
odporność powyżej 1000 godzin. Odporność 
korozyjna 500 godzin spełnia wymagania  dla 
części zamiennych w przemyśle motoryzacyjnym.
Malarnia kataforetyczna nie stwarza zagrożeń 
chemicznych, pożarowych i wybuchowych. Może 
pracować bezściekowo, występują jedynie ścieki 
popłuczne w przygotowaniu powierzchni, 
wymagające  odpowiedniego oczyszczenia.
 

 

Linia została wykonana przez ZM SKRAW-MET wg projektu i nadzoru inż Jerzego Smaczyńskiego – www.anakata.eu oraz firmę PLAN-TECH – dostawcę i projektanta suwnic bramowych.

 

Raport z testów na płytkach z linii KTL "Skraw-Met"   przeprowadzonych w labolatorium BASF (patrz poniżej) 

Testowi poddano dwa rodzaje blach:

 - bez dodatkowej obróbki – (Pruefbleche)

 - blachy poddane śrutowaniu przed procesem KTL (Pruefbleche gestrahlt)

  Blachy zostały poddane testowi w komorze solnej zgodnie z normą DIN EN ISO 9227.

 Raportowane wyniki po czasie ekspozycji na mgłę solną przez 360h, 480h, 504h, 720h, 1008h.

 W raporcie znajduje się ocena dla wymaganych parametrów:

Surface corrosion Korozja powierzchniowa
Edge corrosion Korozja krawędzi
Undercutting odejście od nacięcia
Blistering pęcherzenie
Scrach test test zarysowania
Cross cut test przyczepności